Hagimura Seicha

jgap Advance

ASIAGAP là chứng chỉ được Cục quản lý an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường cấp.
Sản phẩm của công ty sản xuất trà Hagimura được quản lý chất lượng chặt chẽ , và đã được cấp chứng nhận JGAP thông qua sự kiểm định của cơ quan thứ ba.

  • jgap
  • jgapアドバンス認証農場